Subject To Change


A process of learning
Taking time
The ever changing nature of life

We belong to events in our world
Impermanent never still
Unfolding ones own

Our home

Karmic choice, constantly

All things under influence
Subject to change
Nothing to remain the same

Action is phrased movement is made
To be of a substance
Reliving day thought uniting

We belong to events in our world
Permanent never still
Turning it over in time

Karmic voice, listeningCaptcha
Piosenkę Alarum Subject To Change przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Subject To Change, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Subject To Change. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alarum Subject To Change w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.