Seasons In The Sun


Goodbye to you my trusted friend
We've known each other
Since we were nine or ten
Together we've climbed hills and trees
Learned of love and ABC
Skinned our hearts and skinned our knees

Goodbye my friend it's hard to die
When all the birds are
Singing in the sky
Now that spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I'll be there

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed
Were just seasons out of time

Goodbye papa please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along

Goodbye papa it's hard to die
When all the birds are
Singing in the sky
Now that spring is in the air
Little children everywhere
When you see them I'll be there

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone
We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone

Goodbye Michelle my little one
You gave me love
And helped me find the sun
And every time that I was down
You would always come around
And get my feet back on the ground

Goodbye Michelle it's hard to die
When all the birds are
Singing in the sky
Now that spring is in the air
With the flowers everywhere
I wish that we could both be there

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the stars we could reach
Were just starfish on the beach
We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the stars we could reach
Were just starfish on the beach

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone
We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed
Were just seasons out of timeCaptcha
Piosenkę Alcazar Seasons In The Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Seasons In The Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Seasons In The Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alcazar Seasons In The Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.