Ting Ting


Eyes, a lips
Hips

Tu et moi faire
Tu sais Ting Ting!
A Ting Ting!
Ting Ting!

Eyes starring a lips
Touching hips moving

Tu et moi faire
Tu sais, Ting Ting!
Ting Ting!
Ting Ting!

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

Parapapap parapaparapa

Eyes, a lips
Hips

Tu et moi faire
Tu sais Ting Ting!
A Ting Ting!
Ting Ting!

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

Parapapap parapaparapaCaptcha
Piosenkę Alexandra Stan Ting Ting przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ting Ting, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ting Ting. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexandra Stan Ting Ting w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.