Two Weeks


And you neglected I called you out don't please
I said we're stronger than this now
You resurrected mistakes years past it seemed
And they exist to still haunt you

And still you feel like the loneliness
Is better replaced by this
I don't believe it this way
And I can see the fear in your eyes
I've seen it materialize
Growing stronger each day

I could see it as you turned to stone
Still clearly I can hear you say
Don't leave, don't give up on me
Two weeks and you ran away
I remember don't lie to me
You couldn't see that it was not that way
Swear I never gave up on you

I wanted nothing but for that trust again
And brick by brick you would take it
You feared of phantoms and none exist but you
You still saw fit to destroy it

And still you feel like the loneliness
Is better replaced by this
I don't believe it this way
And I can see the fear in your eyes
I've seen it materialize
Growing stronger each day

I could see it as you turned to stone
Still clearly I can hear you say
Don't leave don't give up on me
Two weeks and you ran away
I remember don't lie to me
You couldn't see that it was not that way
Swear I never gave up on you

And you neglected I called you out don't please
I said we're stronger than this now
You feared of phantoms and none exist but you
You still saw fit to destroy it

And I can see the fear in your eyes
I've seen it materialize
Growing stronger each day

I could see it as you turned to stone
Still clearly I can hear you say
Don't leave don't give up on me
Two weeks you ran away

I could see it as you turned to stone
Still clearly I can hear you say
Don't leave don't give up on me
Two weeks and you ran away
I remember don't lie to me
You couldn't see that it was not that way
Swear I never gave up on you

I could see it as you turned to stone
Still clearly I can hear you say
Don't leave don't give up on me
Two weeks and you ran away
I remember don't lie to me
You couldn't see that it was not that way
Swear I never gave up on youCaptcha
Piosenkę All That Remains Two Weeks przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Two Weeks, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Two Weeks. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All That Remains Two Weeks w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.