Six


I wish I was free of this

I see her in my dreams
Wish that she wasn't there
But she still haunts me as I
Still feel her breath on me
Still want to taste her skin
But I know that would kill me

No, damn her
Still I choke on her lies
Still reeling from her last caress her goodbye

Oh, how this sickens me
This wretched fools affair
I can't erase this from me
And now it permeates
In every thought I feel
The anger writhes in my soul

No, damn her
Still I feel my stomach turn
Jump back hold my head high I'm strong

No, damn her
Still I choke on her lies
I'm feeling I'm strong

No, damn her
Still I feel my stomach turn
Jump back hold my head high I'm strong

No, damn her
Still I choke on her lies
I'm feeling I'm strong

I wish I was free of thisCaptcha
Piosenkę All That Remains Six przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Six, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Six. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All That Remains Six w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.