Not Alone


All That Remains Not Alone Lyrics

No More,

No more are the days that I will
Fear for I have found a strength that
None can match and I'll push forward

Never has the blood in my viens
Flowed so fiercely as when i feel this around me
I am whole

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

Now I feel the passion burning
This what drives me further strengthens
My resolve to push me further

(and I believe, that I am not alone)

I'm not alone!

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

I'm not alone
With the touch of your hand
I am whole again

No more are the days that I will
Fear for I have found a strength that
None can match and I'll push forward

Now I feel the passion burning
This what drives me further strengthens
My resolve to push me further

I'm not alone (I'm not alone)
With the touch of your hand
I am whole again

I'm not alone (I'm not alone)
With the touch of your hand
I am whole again

(I am whole again)
(I am whole again)Captcha
Piosenkę All That Remains Not Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All That Remains Not Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.