Seed of Evil


See the storm forth
like the dancing Flames of immortal Fire
Feel them burn Thy Soul
Now enter Purgatory!

Oh Scorpion in Azazel's haunted Realm
with deadly Sting fulfill our Lust
May Thou find the beating Hearts in their Breasts

Woe to Thee - but where to flee?
There is no Place to hide
from the Seed of Evil

Horned Entity, carry our Sins with Pride
as we shall do in that star-filled Night
when Babalon's Resurrection is gloriously set to be held
Born again from Scarlet Woman's precious Wom
as Insignium of Hate

Woe to Thee - but where to flee?
There is no Place to hide
from the Seed of Evil

Sand licks the Blood not less than seven Times
My damned Children they awake
from a Sleep that seemed eternally
Whilst Desert's pestilential Winds
spread from the East
Nine-headed Hydra's Disease
to crawl the Holy Lands

"Thou shall be Feast for the Worms!"

My Breed, these Harbingers of Death
on destinuous Wings do ride
Captured Souls are a mortal Meal
consumed with deepest Delight
consumed by the Seed of EvilCaptcha
Piosenkę Ancient Ceremony Seed of Evil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Seed of Evil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Seed of Evil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ancient Ceremony Seed of Evil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.