Tekst piosenki Ancient Ceremony: Thy Beauty In Candlelight

Thy Beauty In Candlelight


Thy Beauty in Black Candlelight
Is the dearest Vision to my Spirit
"Thou art - the shining Diamond of my Crown"
Harvester I will be of the forbidden Fruits,
Growing there so deliciously in the Gardens of Thy Breast
In my dark-desirous Dreams
I see us in
Autumn Fields,
Feeling October's magic Breath
"Thou art the Flower that never shall wither"
The Reflection of Thy Beauty in the dancing Candleflames
Creates Memories so sweet but cold
Dark as Thy Black Hair,
Like the Raven-Face of Night
Thy Neck is like sculpture-made
Thy milky Bosom the loveliest Nature ever formed
"Sanguis Vita est! (et)
Tenebrae Desponsam meam!"
Enchant me eternally with Thy voluptuous Forms
As Thy witching Fire still burns in meCaptcha
Piosenkę Ancient Ceremony Thy Beauty In Candlelight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thy Beauty In Candlelight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thy Beauty In Candlelight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ancient Ceremony Thy Beauty In Candlelight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.