Wildest Dreams


They decorated all the generals
Who fought the wars behind the lines
They had forgotten all the soldiers
The brandy put them way behind the times

Insanity has found its way to TV screens
Vision seems impossible to me
They fight {they fight for king {for king and country
I never would have thought this in my

{chorus
Wildest dreams
Wildest dreams
Wildest dreams
Wildest dreams

The evening comes, we sit and watch the VJs
Clips and rushes come from who knows where
From Washington across to California
With fighting breaking out in Leicester Square

We see the soldiers moving on to victory
And children trampled under marching feet
They fight {they fight for king {for king and country
How many millions will they put to sleep?

{chorus
Fly away

No, not in this world
No, not in the next
No, not in my wildest dreams

They recommended euthanasia
For non-conformists anywhere
Some men's dreams for others turn to nightmares
This never would have happened in my

{chorus
Fly away

No, not in this world
No, not in the next
No, not in my wildest dreamsCaptcha
Piosenkę ASIA Wildest Dreams przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wildest Dreams, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wildest Dreams. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ASIA Wildest Dreams w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.