Under a serpent sun


Web of corruption thick with deceit
The language of destruction, the slaughter of the meek
Under a serpent sun we shall all live as one
No rest for the wicked, the children of God
The final retribution, the final curtain torn
Within us the flames of the end
Survival of the fittest, the hunt for the sacred game
Sweetfleshed, hell bent creature
Artist of the fevered soul
Heavenly venomous rapture
Stricken numb by fear I fallCaptcha
Piosenkę At the Gates Under a serpent sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Under a serpent sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Under a serpent sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę At the Gates Under a serpent sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.