Windows


Eternal, now you live a dead lie
Plague years, a walk down the trail of misery

Put fire to your soul
Set it ablaze

A lunatic music, the end of flock kingdom
Sheep, you thirst for our insanity

Windows, sharp, cold
Wrap your psyche in blankets of pain
No more light of day
We?re the windows to your insanity

Screaming, roaring, we?ll alter your reality
Dancing razors cut your sanity

Windows, sharp, cold
Wrap your psyche in blankets of pain
Fuck you, light of worlds
We?re the windows to your insanity

Reflections in the shattered glass
Singing songs of blasphemey for your soulCaptcha
Piosenkę At the Gates Windows przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Windows, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Windows. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę At the Gates Windows w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.