Baby Get Lost


Good mornin' baby, baby, welcome back to town
Yeah, you doin' so much trav'lin' woman, I never know when you're gonna be
around

Yeah, you a fine and mellow baby but you stubborn as a mule
You love me like an angel baby but you treat me like a fool
Two faced woman don't you hand me no double cross
Well, because anytime I'm ready woman
Well, I can tell you, I can tell you, "Baby, get lost!"

You cheatin' on the outside, you're doin' ev'rything you chose
You better come back on the inside woman, 'cause you got too much to lose
I don't want no trouble with you baby,
I wanna tell you I got to be the boss
Yeah, because anytime I'm ready baby,
oh, I can tell you, I can tell you, "Baby, get lost!"

Yes, I'll try to stop your cheatin' woman but I just don't have the time
I got so many woman, baby, 'till they're standing in line
I want to tell you baby, yeah, you know I've got to be the boss
All right!
Well, because anytime I'm ready, baby,
I can tell you, "Baby, get lost!"Captcha
Piosenkę B.B. King Baby Get Lost przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baby Get Lost, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baby Get Lost. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Baby Get Lost w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.