Rockin' The Suburbs


Let me tell y'all what it's like
Being male, middle-class and white
It's a b***h, if you don't believe
Listen up to my new CD
(Sha-mon)
I got s*** runnin' throught my brain
It's so intense that I can't explain
All alone in my white-boy pain
Shake your booty while the band complains
I'm rockin' the suburbs
Just like Michael Jackson did
I'm rockin' the suburbs
Except that he was talented
I'm rockin' the suburbs
I take the cheques and face the facts
That some producer with computers fixes all my shitty tracks
I'm p***ed off but I'm too polite
When people break in the McDonald's line
Mom and Dad you made me so uptight
I'm gonna cuss on the mic tonight
I don't know how much I can take
Girl, give me something I can break
I'm rockin' the suburbs
Just like Quiet Riot did
I'm rockin' the suburbs
Except that they were talented
I'm rockin' the suburbs
I take the cheques and face the facts
That some producer with computers fixes all my s****y tracks
In a haze these days
I pull up to the stop light
I can feel that something's not right
I can feel that someone's blasting me with hate
And bass
Sendin' dirty vibes my way
'Cause my great great great great Grandad
Made someones' great great great great Grandaddys' slaves
It wasn't my idea
It wasn't my idea
Never was my idea
I just drove to the store
For some Preparation-H
Y'all don't know what it's like
Being male, middle-class and white
Y'all don't know what it's like
Being male, middle-class and white
Y'all don't know what it's like
Being male, middle-class and white
Y'all don't know what it's like
Being male, middle class and white
It gets me real p***ed off, it makes me wanna say
It gets me real p***ed off and it makes me wanna say
It gets me real p***ed off and it makes me wanna say
F***!
Just like Jon Bon Jovi did
I'm rockin' the suburbs
Except that he was talented
I'm rockin' the suburbs
I take the cheques and face the facts
That some producer with computers fixes all my s****y tracks
These days
Yeah yeah
I'm rockin' the suburbs
Yeah yeah
I'm rockin' the suburbs
Yeah yeah
You'd better look out, because I'm gonna say 'F***'
You'd better look out, because I'm gonna say 'F***'
You'd better look out, because I'm gonna say 'F***'
You'd better look out, because I'm gonna say 'F***'Captcha
Piosenkę Ben Folds Rockin' The Suburbs przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rockin' The Suburbs, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rockin' The Suburbs. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ben Folds Rockin' The Suburbs w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.