Cracked Actor


I've come on a few years
From my Hollywood highs
The best of the last
The cleanest star they ever had
I'm stiff on my legend
The films that I made
Forget that I'm fifty
Cause you just got paid
Crack, baby, crack, show me you're real
Smack, baby, smack, is that all that you feel
Suck, baby, suck, give me your head
Before you start professing that you're knocking me dead
Oh stay
Please stay
You caught yourself a trick
Down on Sunset and Vine
But since he pinned you baby
You're a porcupine
You sold me illusions
For a sack full of checks
You've made a bad connection
Cause I just want your sex
Crack, baby, crack, show me you're real
Smack, baby, smack, is that all that you feel
Suck, baby, suck, give me your head
Before you start professing that you're knocking me dead
Crack, baby, crack, show me you're real
Smack, baby, smack, is that all that you feel
Suck, baby, suck, give me your head
Before you start professing that you're knocking me deadCaptcha
Piosenkę Big Country Cracked Actor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cracked Actor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cracked Actor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Big Country Cracked Actor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.