Wild Weekend


Got the alarm clock set for seven got the taxi called for nine
Plane takes off at eleven and I gotta be there on time
Told the boss I was going to my mother's told mama I was gonna see a friend
Don't want no one to know I'm slippin' out of town on a wild weekend
Gonna have a wild weekend gonna have a wild weekend
With the pretty little blond haired blue eyed darling gonna have a wild weekend
[ steel ]
Well we might go up to the mountains we might go down to the sea
Somewhere off from the big wide world just my baby and me
Baby's gonna cook me breakfast baby's gonna tuck me in
Baby's gonna warm my cold cold lips with kisses on a wild weekend
Gonna have a wild weekend
[ steel ]
I guess we'll talk about the future make a lotta plans and stuff
Mostly though we're just gonna sit by the fire and make a lotta love
Every man oughta try it least one time in his life
Just get away on a wild weekend like I'm gonna do with my wife
Gonna have a wild weekend gonna have a wild weekend
With the pretty little mother of my two children gonna have a wild weekendCaptcha
Piosenkę Bill Anderson Wild Weekend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Weekend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Weekend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson Wild Weekend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.