Elizabeth


Namesake to Elisabeth
Her daddy's pride and joy
Baptized in her mama's tears soon after she was born
'Cause the doctor said she'd never live
To see her sweet sixteen
It's a miracle she beat those odds
And there's still no promise
She will see tomorrow
It makes me wonder
How life can give someone so much and take so much away

Oh, Elisabeth
You're a teacher you're a saint
And I'm so glad you came to us
Elisabeth, you make the world a better place
With the kindness of your smile and your love
And your beauty will live on and on
Elisabeth

She might not ever marry
Or hold a baby of her own
Things we all take for granted
Are the things she may never know
But she believes there's always hope
And that's all she really has
So she walks through life with passion and
With dignity and class

And when she cries, she cries in silence
But never for herself
She cries for everybody else, for everybody else

Oh, Elisabeth
You're a teacher you're a saint
And I'm so glad you came to us
Elisabeth, you make the world a better place
With the kindness of your smile and your love
And your beauty will live on and on
Elisabeth

And I'm so glad you came to us
Elisabeth, you make the world a better place
With the kindness of your smile and your love
And your beauty will live on and onCaptcha
Piosenkę Billy Gilman Elizabeth przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Elizabeth, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Elizabeth. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Gilman Elizabeth w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.