You Can't Lose Me


You can lose your faith in loving
You can lose the will to trust and you'll see
You can't lose me

You can lose control, let lose your senses
Lose your strength, lose your defenses
You'll see, you'll see, you'll see, you can't lose me

You can't lose me 'cause I'm not leaving
You can't lose me 'cause I won't go
I'm gonna be there like a shadow
You won't ever be alone

I'll be the sun that shines down on you
All around you, everywhere
I'll be there, I'll be there

You can lose your way, lose your possessions
Lose your mind and lose direction
You'll see, you'll see, you'll see, you can't lose me

Oh, I wanna be there

You can't lose me 'cause I'm not leaving
You can't lose me 'cause I won't go
I'm gonna be there like a shadow
And you won't ever be alone

I'll be the sun that shines upon you
All around you, everywhere
I'll be there, I'll be there

You can't lose me
You can't lose me
You can't lose me, no

You can lose your way, lose your possessions
Lose your mind and lose direction
But you'll see, you'll see, you'll see, you can't lose me

Oh, I wanna be there
I wanna be, I wanna be there
Turn around and there I'll be
Yeah, I'll be, oh, yeah

I wanna be, I wanna be there
Turn around and there I'll be
Turn around, turn around, oh
Turn [Incomprehensible] and I'll beCaptcha
Piosenkę Billy Ray Cyrus You Can't Lose Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Can't Lose Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Can't Lose Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Ray Cyrus You Can't Lose Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.