Kill Your Television


Kill your television
Baby on board
I heart my dog's head
I honk for the Lord

I believe you Anita
You can't hug your kid with nuclear arms
I brake for animals
I brake for the blues
I brake just like a little girl

Virginia is for lovers
If this van's rocking don't bother knocking
I'd rather be fishing
I'd rather be dancing
If you can read this you're too damn close

Kill your television
Baby on board
I heart my dog's head
I honk for the Lord

The light at the end of the tunnel
Is the headlamp of an oncoming train
Elvis is dead -- give it up, already
I'm lost but I'm making record time

Anarchy begins at home
Get your rosaries off my ovaries
Don't mess with the locals
Yes, I do own the road!
Lost your cat -- Look under my tires

My kid beat up your honor student
If the people lead, leaders will follow
I may be slow but I'm in front of you
My parents think that I'm in college

Kill your television
Baby on board
I heart my dog's head
I honk for the LordCaptcha
Piosenkę Bobs Kill Your Television przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Kill Your Television, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Kill Your Television. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Kill Your Television w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.