Plastic or Paper


I got a bunch of bananas and a bottle of bleach
Five cans of cat food, a chicken, and a peach
I had enough trouble picking out all this food
I can't stand decisions, I think it's so rude
That you ask me if I want Plastic or Paper

I don't knowjust a bag!
PLASTIC
Oh, plastic sounds OK, just put in a bag
and let me go home
PAPER
Or, well, maybe paper's betterI don't know how
to make a decision about this

Well, then the clerk, he says to me:
"Mr Consumer, please pause to reflect
The choice that you make can have a global effect
On lumberjacks and turtles, politicians and fish
Would you like a paper bag, is that your wish?
On the other hand I offer a bag that won't leak
And besides, it's got handles!"

PLASTIC
Well, OK, give me a plastic bag,
make it a plastic one
PAPER
OOOOh, no, maybe I'll haveMaybe
Maybe a Paper Bag!
Yeah, it's such a big decision, I've got a bunch of a bananas
and a bottle of bleach,
and what am I gonna put it in?
PLASTIC OR PAPER
PLASTIC OR PAPERCaptcha
Piosenkę Bobs Plastic or Paper przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Plastic or Paper, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Plastic or Paper. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Plastic or Paper w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.