Cherokee Boogie


Well a Cherokee chief as he dances along
He does an Indian boogie to a white man's song
Singin' hey-ho-a-lina (hey-ho-a-lina) hey-ho-a-lina (hey-ho-a-lina)
A well a hey-ho-a-lina wup-wup a-wittena-yea

Well he dances over here and he dances over there
And he keeps on a dancin' everywhere
Singin' hey-ho-a-lina
[ guitar ]
Well he dances on the hill and he dances on the rock
But he keeps on shakin' that tomohawk
Singin' hey-ho-a-lina

Well he sings to the hills and he sings to the clouds
And he keeps on singin' so big and proud
A now hey-ho-a-lina

Well he's a Cherokee cheif as a you might know
And he keeps on sittin' singing nuven-yo
A now hey-ho-a-lina

Well a Cherokee chief as he dances along
He does an Indian boogie to a white man's song
Singin' hey-ho-a-linaCaptcha
Piosenkę Br5-49 Cherokee Boogie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cherokee Boogie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cherokee Boogie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Br5-49 Cherokee Boogie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.