Should I Fall From Space


Wrestled with the man, half hearted attempt
To say the least
He said this is me, taking care of you, turned out he could

And should I fall from space, I could use a hand
For once from you
Cause frankly I'd be lost, standing out so much is not my way

I've avoided being open
For I thought that would be smart
Now I haven't lost one battle
But I know I lost your heart

Should I fall from space, I could use a hand, for once from youCaptcha
Piosenkę Caesar Should I Fall From Space przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Should I Fall From Space, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Should I Fall From Space. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Caesar Should I Fall From Space w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.