Fall From The Sky


You had to go that far to prove your strength and ability
To stand alone against the tide of tears
It made me see some of my own stupidity
But it's too late to look back at the old fears

So tell me, I'm lost and I'm out here
Tell me, if there is a chance

I fell like I fall from the sky
I wonder where you are
I never did understand why
You had to go that far

I feel like I fall from the sky
I wonder where you are
I never did understand why
You had to go

We could have had all we wanted
Do you remember all the things we said
Or have you lost that sense of freedom we hunted
Are all the dreams we had forgotten and dead?

So tell me, I'm lost and I'm out here
Tell me, if there is a chance

I know that it's far to late
Too many things have been said
But I wonder if you
Could ever believe in me
Tell me, if there is a chanceCaptcha
Piosenkę E-Type Fall From The Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fall From The Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fall From The Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-Type Fall From The Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.