Get It While You Can


You've got to get it while you can
Time and time we've gone no man
Tomorrow will become today
It's there to take it if you try
Everybody's having fun
So why be the one
Who's out in the cold

Don't let the future pass you by
Go ahead and give it a try
You've got to fight for number one
You see the story's just begun
Everybody's having fun
So why be the one
Who's got to be told

By the time you get to something
You'll see the writing on the wall
You're living in the land of maybe
Tomorrow never comes at all

From times remembered and the times in between
You'll find you're living your life in a dreamCaptcha
Piosenkę C.c.r. Get It While You Can przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Get It While You Can, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Get It While You Can. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. Get It While You Can w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.