You Are The One


It's early in the morning
soon another day will dawn
I can't wait to feel your arms
around me again

I believe that we could
lay down the world
together we could live
the dream that never ends

Open up the door
just a little more
baby let me in

You are the one, You are the one
who can make moments last forever
The one that makes the sun shine
where ever you go
why make it harder, than it has to be
just listen, I'll give you love
if you'll give me your heart

Everytime I near you
time is standing still
there's nothing you can't fix
with your heavenly smile

I would never leave you
my love is for life
taking things for granted
was never my style

Just give a little love
say you'll never stop
I'll do anything

You are the one, You are the one
who can make moments last forever
The one that makes the sun shine
where ever you go
why make it harder, than it has to be
just listen, I'll give you love
If you'll give me your heart

And I'll do anything
if you give me your heart
ahh ahh yeah
I'll do anything

You are the one, You are the one
who can make moments last forever
The one that makes the sun shine
where ever you go

give a little love
say you'll never stop
and I'll do anything
I'll give you love
if you'll give me your heart

ohhhhh ohhhhh

Where ever you go
you are the one
why make it harder, than it has to be
just listen, I'll give you love

if you'll give me your heartCaptcha
Piosenkę C.c.r. You Are The One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Are The One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Are The One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.c.r. You Are The One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.