Fall For You


I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you

We will meet someday, in this life
For my empty heart and you will show me the way
I never thought, I could fail
In this fine world you should not fail
But I have to walk these unknown ways

I will fall for you my love

I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you
I touch your faith and feel your heart, I will fall for you

We will bleed someday, holding back the tears
We should cry, like a disease grown up with me
I never thought I could fall
Like I did for all this love
But now I have to release myself

I will fall for you my love

I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you
I touch your faith and feel your heart, I will fall for you

I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you
And I touched your faith, so I could see through
your heart

I will fall for youCaptcha
Piosenkę Century Fall For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fall For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fall For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Century Fall For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.