Fall For You


I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you

We will meet someday, in this life
For my empty heart and you will show me the way
I never thought, I could fail
In this fine world you should not fail
But I have to walk these unknown ways

I will fall for you my love

I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you
I touch your faith and feel your heart, I will fall for you

We will bleed someday, holding back the tears
We should cry, like a disease grown up with me
I never thought I could fall
Like I did for all this love
But now I have to release myself

I will fall for you my love

I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you
I touch your faith and feel your heart, I will fall for you

I kiss your lips and see your eyes, I will fall for you
And I touched your faith, so I could see through
your heart

I will fall for youCaptcha
Liedje Century Fall For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fall For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Century Fall For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fall For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.