Barlight


Now when I was young my
momma read me nursery rhymes beside my bed
though they sounded mighty fine they made no sense to me
now that i am all grown up it seems my nights have changed such
so i went out and made me up a nursery rhyme for me

Chorus
It goes barlight bar bright
first bar that i see tonight
wish i may wish i might
find someone to hold me tight
hey diddle diddle a man with a fiddle and the
girls sings along with the tune
just a one more dance til you turn off the lights and
you can shut down this saloon

Well I never understood
how a big ole gal could raise no kids in a shoe
and any old jack that goes jumping a candle
needs to find something better to do
rub a dub dub 3 men in a tub sure sounds kinda funny to me
so I made up a honky tonk nursery rhyme
and it's the only one I'll sing

Repeat Chorus

Well i never understood
how a big ole gal could raise no kids in a shoe
and any old jack that goes jumping a
candle needs to find something better to do
rub a dub dub 3 men in a tub sure sounds kinda funny to me
so I made up a honky tonk nursery rhyme
and it's the only one I'll singCaptcha
Piosenkę Charlie Robison Barlight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Barlight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Barlight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Charlie Robison Barlight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.