On Our Way


If it's fate then too late and whatcha gonna do anyway?
If it's too soon for doom I think we're on our way
Fill this future with all this ammunition and we're looking for a reason
We'll never find a season cuz it's lost in hate, a cost of taste, I think
We're on our way now

All we ever believe is what we see and what we feel
But it's falling, calling
And no one can hear a sound, no one can hear it now

Shut out and shut up, is this how we're gonna live our lives now
Cuz there's no place for faith, I think it's all too clear
Looking up, looking down, let's avoid the crowd, let them run the world
Let them run it to the ground while we run in place to our disgrace, I think
We've lost our way now

It's a shame but who's to blame, what good are excuses anyway?
I'm a fool just like you, I guess we're all the same
But I'll try and I'll fight just to do what's right
I won't live my life just serving my appetite
I'm a child with my eyes up above and I'm on my way nowCaptcha
Piosenkę Halo Friendlies On Our Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On Our Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On Our Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halo Friendlies On Our Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.