The Saints


In this cold dark place
Where confusion lay
Trying to keep me from
Your holy face
You will lift me up
Withdraw despair and doubt
Where our visions blurred
Let Your heart be heard

With clean hands pure heart
Your people stand for love
In all we say and do
May our lives speak truth

In love we are Yours forever
As we live, to love this world and sing

We are Your saints we rise
Your word is truth and it's life
We lift You up
We lift You up
As one we stand and unite
Our lips, Your praise be entwined
We lift You up
We lift You up

I'll be your salt and Your light
All darkness will flee and hide
A city on a hill
Your love for all to seeCaptcha
Piosenkę Citipointe Live The Saints przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Saints, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Saints. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Citipointe Live The Saints w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.