One Lovely Day


She won't give in, she won't crack a smile or a grin.
She won't give in, but she sure is different.
It's written in red all in her eyes, there's no disguise.
Well she lost so much until one day

Together we could go, where there ain't no more pain,
Together we could fly, where there's time for you and I.
Together we could walk to the river, stand with the families,
Move to the sounds of the band from Atlantis,
One lovely day, one lovely day...
One lovely day, one lovely day.

She won't let on, the feelings they got so strong,
She won't let on, but I'm never gonna leave her alone.
It's written in red all in her eyes, there's no disguise.
Well she lost so much until one day

Together we could go, where there ain't no more pain,
Together we could fly, where there's time for you and I.
Together we could walk to the river, stand with the families,
Move to the sounds of the band from Atlantis,
One lovely day, one lovely day...
One lovely day, one lovely day.
[X2]

One lovely day, one lovely day.Captcha
Piosenkę Citizen Cope One Lovely Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Lovely Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Lovely Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Citizen Cope One Lovely Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.