One Lovely Day


She won't give in, she won't crack a smile or a grin.
She won't give in, but she sure is different.
It's written in red all in her eyes, there's no disguise.
Well she lost so much until one day

Together we could go, where there ain't no more pain,
Together we could fly, where there's time for you and I.
Together we could walk to the river, stand with the families,
Move to the sounds of the band from Atlantis,
One lovely day, one lovely day...
One lovely day, one lovely day.

She won't let on, the feelings they got so strong,
She won't let on, but I'm never gonna leave her alone.
It's written in red all in her eyes, there's no disguise.
Well she lost so much until one day

Together we could go, where there ain't no more pain,
Together we could fly, where there's time for you and I.
Together we could walk to the river, stand with the families,
Move to the sounds of the band from Atlantis,
One lovely day, one lovely day...
One lovely day, one lovely day.
[X2]

One lovely day, one lovely day.Captcha
Liedje Citizen Cope One Lovely Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Lovely Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Citizen Cope One Lovely Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Lovely Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.