Big Truck


too small, too small don't compromise
so have fast, too fast don't realize
have hand on wheel, set the sights, drive with me
too fast, too fast don't realize
so have fast, too fast don't recognize
have hand on wheel, set the sights, drive with me
moving - motion
said move, said move it
somebody better come and drive me
big truck
ain't no grave gonna hold my body down
ain't no grave gonna hold, hold my body, hold my body
big truck, come onCaptcha
Piosenkę Coal Chamber Big Truck przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Truck, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Truck. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coal Chamber Big Truck w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.