Loco


pull - steamroller rollin' through
my head said attached to loco
power up coal through the system
out to the right said you're in my
light - lock down the generator on
man screw down use the system
use the main plan full power up to
the point man don't fuck with me
loco
lock down here latch the generator
on screw the system
full power hit the main planCaptcha
Piosenkę Coal Chamber Loco przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Loco, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Loco. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coal Chamber Loco w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.