Go Tell It On The Mountain


Go tell it on the mountain over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born
Go tell it on the mountain

The shepherds kept their watching over the sheep
Behold the light from heaven there shown a holy light
Go tell it on the mountain

Born this bright glorious morning Christ is born today
He came to redeem every sinner and he washed their sins away
Go tell it on the mountain
Go tell it on the mountainCaptcha
Piosenkę Connie Smith Go Tell It On The Mountain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Go Tell It On The Mountain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Go Tell It On The Mountain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Connie Smith Go Tell It On The Mountain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.