Songtekst van Connie Smith: Go Tell It On The Mountain

Go Tell It On The Mountain


Go tell it on the mountain over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born
Go tell it on the mountain

The shepherds kept their watching over the sheep
Behold the light from heaven there shown a holy light
Go tell it on the mountain

Born this bright glorious morning Christ is born today
He came to redeem every sinner and he washed their sins away
Go tell it on the mountain
Go tell it on the mountainCaptcha
Liedje Connie Smith Go Tell It On The Mountain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Go Tell It On The Mountainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Go Tell It On The Mountain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Go Tell It On The Mountain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.