Tekst piosenki Conway Twitty: Don't Tell Me You're Sorry

Don't Tell Me You're Sorry


I'm sorry honey, that you walked in
And caught her in my lap
But it's not what you're thinking
So think before you slap

I suppose you're weighin'
That little blonde that walked here in this bar
Ah, don't tell me you're sorry
'Cause I know how sorry you are

I'm sorry that you think I'm drunk
I ain't had a drink today
Would you believe I held her just to see
How much she'd weighed

That cheatin' look that's on your face
Is lit up like a star
So don't tell me you're sorry
'Cause I know how sorry you are

Don't tell me you're sorry
But I'm as sorry as I can be
Well, you'd better move fast
And don't give me no sass
'Cause you belong to me

Now honey, we ain't done nothing wrong
But I'm sorry it's gone this far
But don't tell me you're sorry
'Cause I know how sorry you are

--- Instrumental ---

Don't tell me you're sorry
But I'm as sorry as I can be
Well, you'd better move fast
And don't give me no sass
'Cause you belong to me

Now, wait a minute Loretta
You know how sorry I am
Conway you better believe I know
How sorry you areCaptcha
Piosenkę Conway Twitty Don't Tell Me You're Sorry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Tell Me You're Sorry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Tell Me You're Sorry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Conway Twitty Don't Tell Me You're Sorry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.