Tekst piosenki Conway Twitty: You've Never Been This Far Before

You've Never Been This Far Before


I can almost hear the stillness
As it yields to the sound of your heart beating pum pum pum
And I can almost hear the echo
Of the thoughts that I know you must be thinking pum pum pum
And I can feel your body tremble
As you wonder what this moment holds in store pum pum pum
And as I put my arms around you
I can tell you've never been this far before pum pum pum

I don't know what I'm saying
As my trembling fingers touch forbidden places pum pum pum
I only know I've waited
For so long for the chance that we are taking pum pum pum
I don't know and I don't care
What made you tell him you don't love him anymore pum pum pum
And as I taste your tender kisses
I can tell you've never been this far before pum pum pum

And as I take the love you're giving
I can feel the tension building in your mind hmm hmm hmm
And you're wondering if tomorrow
I'll still love you like I'm loving you tonight hmm hmm hmm
You have no way of knowing but tonight will only make me love you more
And I hope that you'll believe me
Cause I know you've never been this far before pum pum pum pum pum pumCaptcha
Piosenkę Conway Twitty You've Never Been This Far Before przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You've Never Been This Far Before, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You've Never Been This Far Before. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Conway Twitty You've Never Been This Far Before w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.