Shatterproof


How can I give you everything when you wont take it
How can I trust you when I know you're always fakin'
How can I lean on you when all you do is break me down
You break me down
I'm not shatterproof

I'm strong
I'm weak
But I'm not shatterproof
When I'm cut, I bleed
Cause I'm not shatterproof
It's killin me, yeah
That I can't walk away from you
I'm not shatterproof

Sometimes I see myself just sneaking out the back door
And when you wake up you find find me cause I'll be gone
And as I'm leaving there's this feeling that keeps breaking me down
You break me down
I'm not shatterproof

I'm strong
I'm weak
But I'm not shatterproof
When I'm cut, I bleed
Cause I'm not shatterproof
It's killin me, yeah
That I can't walk away from you
Why can't I walk away from you

It's like a dream and I'm frozen in place
It's like I'm lost and I can't find my way
I follow without reason
I circle back to you
And nothing has changed

I'm strong I'm weak
When I'm cut, I bleed
I'm not shatterproof
I'm strong I'm weak
But I'm not shatterproof
When I'm cut I bleed
I'm not shatterproof
And it's killing me yeah
That I can't walk away from you
I can't walk away from you
I'm not shatterproof
No I'm not shatterproof
I'm not shatterproofCaptcha
Piosenkę Cori Yarckin Shatterproof przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shatterproof, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shatterproof. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cori Yarckin Shatterproof w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.