Camp Bird Mine


(CW McCall, Bill Fries, Chip Davis)

'Way out in Colorado
In the Camp Bird Mine
Down deep in the darkness
On level nine
Where the water trickles
An' your blood runs cold
There's a lonesome miner
Still lookin' for gold

He's way down deep
In the Camp Bird Mine

He never sees the snowfall
Never knows the spring
'Cause its eternal midnight
Where he does his thing
He never feels the sunlight
Doesn't need the moon
He's had his lamp a-burnin'
Since 'ninety-two

He's way down deep
In the Camp Bird Mine

Way down deep
Way down deep
Way down deep
Way down
In the Camp Bird Mine

They say you never see 'im
You just know he's there
But you can hear his hammer
In the devil's lair
Where the silver sparkles
An' your blood runs cold
There's a phantom miner
Still lookin' for gold

He's way down deep
In the Camp Bird Mine

Way down deep
Way down deep
Way down deep
Way down deep
In the Camp Bird MineCaptcha
Piosenkę C.W. McCall Camp Bird Mine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Camp Bird Mine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Camp Bird Mine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę C.W. McCall Camp Bird Mine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.