Camp Bird Mine


(CW McCall, Bill Fries, Chip Davis)

'Way out in Colorado
In the Camp Bird Mine
Down deep in the darkness
On level nine
Where the water trickles
An' your blood runs cold
There's a lonesome miner
Still lookin' for gold

He's way down deep
In the Camp Bird Mine

He never sees the snowfall
Never knows the spring
'Cause its eternal midnight
Where he does his thing
He never feels the sunlight
Doesn't need the moon
He's had his lamp a-burnin'
Since 'ninety-two

He's way down deep
In the Camp Bird Mine

Way down deep
Way down deep
Way down deep
Way down
In the Camp Bird Mine

They say you never see 'im
You just know he's there
But you can hear his hammer
In the devil's lair
Where the silver sparkles
An' your blood runs cold
There's a phantom miner
Still lookin' for gold

He's way down deep
In the Camp Bird Mine

Way down deep
Way down deep
Way down deep
Way down deep
In the Camp Bird MineCaptcha
Liedje C.W. McCall Camp Bird Mine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Camp Bird Minemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.W. McCall Camp Bird Mine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Camp Bird Mine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.