Pow 369


(Stephen Dale Jones)

I was flying down the highway
Weaving in and out of traffic
I was racing time
An old man pulled out in front of me
And I went crazy as can be
I lost my mind
I blew my horn till I got close enough to see
And what was on his car-tag sure convicted me

POW 369
I should slaute you from this heart of mine
And thank you for placing your life on the line
For me, I'm free
I pray that the rest of your journey is a peaceful one
And may you take your own sweet time
Mr. POW 369

The things we take for granted
In this life we lead are tragic
We should be ashamed
He left his home and family
And cast his fate across the sea
Would we do the same
Well I sure bet he's got some stories he could tell
Ain't that many ever made it back from hell

POW 369
I should slaute you from this heart of mine
And thank you for placing your life on the line
For me, I'm free
I pray that the rest of your journey is a peaceful one
And may you take your own sweet time
Mr. POW 369

Let me thank you one more time
Mr. POW 369Captcha
Piosenkę Darryl Worley Pow 369 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pow 369, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pow 369. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Darryl Worley Pow 369 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.