Eggshell


I live in an eggshell - not as strong as it seems
I protect myself from the world - don't fit in its scheme
my home is unstable - the walls are wearing thin
I break under pressure - but I'm trying to endure within

Break the shell - and you will regret it
Break the shell - you wish you never did it
Break the shell - you won't like what you see
Break the shell - you won't recognize me

Your world around me is cracking my shell
the weight of your problems makes my life hell
under the pressure from your house of pain
I choose to live in my shell under strain

I've tried to conform - I've tried it your way
I've tried to conform - live my life day by day
this is my reality - my life is in a shell
this is my heaven - outside is my hell

I can't deny it - I reached my breaking point
I personify it - an eggshell in duress
I can't deny it - I'm at my limit
I identify with - an eggshell in duressCaptcha
Piosenkę Die Krupps Eggshell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eggshell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eggshell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps Eggshell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.