Alfie


what's it all about alfie
is it just for the moment we live

what's it all about
when you sort it out, alfie
are we meant to take more than we give
or are we meant to be kind?

and if, if only fools are kind, alfie
then I guess it is wise to be cruel
and if life belongs only to the strong, alfie
what will you lend on an old golden rule?

as sure as I believe there's a heaven above
alfie, I know there's something much more
something even non-believers can believe in

i believe in love, alfie
without true love we just exist, alfie
until you find the love you've missed
you're nothing, alfie

when you walk
let your heart lead the way
and you'll find love any day
alfie
oh alfie
what's it all about alfie?Captcha
Piosenkę Dionne Warwick Alfie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alfie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alfie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dionne Warwick Alfie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.