Alabama Sundown


(Dave Kirby and Danny Morrison)

The cold December wind seems bent on rockin' New York City
The town that's got me down to my last dime
And everywhere I go, the people seem in such a hurry
To keep this Mobile girl from feelin' fine
Chorus:
Lord, what I'd give to see an Alabama sundown
The sun just seemed to drop in Mobile Bay
New York town has got a gifted way to keep a girl down
But that never was the Mobile way, no, no
That never was the Mobile way
A flashing sign says that you can rent a bed for just a dollar
In anybody's town, that price is cheap
It's a shame to know a girl would ever fall down to my standards
'Cause I need ninety cents to go to sleep
Repeat Chorus
I felt so big the day I left that Mobile couldn't hold me
I thought there had to be a better way
But if I could find that man that first called Lady Luck a lady
That gentleman would surely learn to pray
Repeat Chorus Twice & FadeCaptcha
Piosenkę Dolly Parton Alabama Sundown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Alabama Sundown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Alabama Sundown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton Alabama Sundown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.