But You Know I Love You


(Mike Settle)

When the mornin' sun
Streaks across my room
And I'm wakin' up
From another dream of you
Yes, you know I'm on the road
Once again it seems
All that's left behind
Is a chain of broken dreams
But you know that I love you
You know that I love you
Oh, I love you

And how I wish that love
Was all we'd need to live
What a life we'd have
'Cause I've got so much to give
But ya' know I feel so sad
Down inside my heart
That the dollar sign
Should be keepin' us apart
But you know that I love you
You know that I love you
Oh, how I love you

And if only I could find my way back to the time
When the problems of this life
Had not yet crossed my mind
And the answers could be found in children's nursery rhymes
I'd come runnin' back to you
I'd come runnin' back to you
Mmmmm

But you know we can't
Live on dreams alone
Got to pay the rent
So I must leave you all alone
'Cause you know I made my choice many years ago
And now this travelin' life
Well, it's the only life I know
But you know that I love you
You know that I love you
Oh, I love you
But you know that I love you
You know that I love you
Oh, how I love you
But you know that I love you
You know that I love you
Oh, how I love you

But you know I love you
But you know I love you
Oh, I love you
But you know that I love you
But you know that I love you
Oh, how I love you
But you know that I love you
But you know that I love you
Oh, how I love youCaptcha
Piosenkę Dolly Parton But You Know I Love You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke But You Know I Love You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki But You Know I Love You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton But You Know I Love You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.