Lost Forever In Your Kiss


(Dolly Parton)

This is not at all like me
I never thought that I could be
So over-come by any one like this
But you caught me by surprise
Caught me before I realized, now

I am lost forever in your kiss
So take me if you want me
Love me if you will
For you have all control of me
I am yours until
You say that you don't want me
Oh, I hope that never will be
For I am lost forever in your kiss

You're on my mind constantly
On, this is all so new to me
And when you reach for me I can't resist
For I've become a part of you
And I'll do anything you want me to, for

I am lost forever in your kiss
So take me if you want me
Love me if you will
For you have all control of me
I am yours until
You say that you don't want me
Oh, I hope that never will be
For I am lost forever in your kiss







Captcha
Piosenkę Dolly Parton Lost Forever In Your Kiss przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost Forever In Your Kiss, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost Forever In Your Kiss. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton Lost Forever In Your Kiss w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.