Love Is Strange


Duet with Kenny Rogers
Writers Ellas McDaniel aka Ethel Smith, Mickey Baker

Baby, love is strange
Many many people, take it for a game
My sweet baby, love is strange
Yeah Yeah
Many many people, take it for a game
Yeah Yeah
Love is strange
Love is strange
Yeah Yeah
Many many people, take it for a game
Yeah Yeah
Love is strange
Love is strange
Many people, they don't understand
They think that having love is, like having money in the hand
My sweet baby, love is strange
Many many people, seem to take it for a game
La la la la
Love is strange
La la la la
Love is strangeCaptcha
Piosenkę Dolly Parton Love Is Strange przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Is Strange, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Is Strange. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton Love Is Strange w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.