Tekst piosenki Donny Hathaway: I Love You More Than You'll Ever Know

I Love You More Than You'll Ever Know


If I ever leave you,
You can say I told you so!
And if I ever hurt you,
You know I hurt myself as well!
Is that any way for a man to carry on,
Do you think I want my loved one gone,
Said I love you,
More than you'll ever know,
More than you'll ever know!
When I wasn't making much money,
You know where my paycheck went,
You know I brought it home to ya baby,
And I never spent a red cent
Is that any way for a man to carry on,
Do you think I want my loved one gone,
Said I love you,
More than you'll ever know
Yea-hey, more than you'll ever know
Now listen to this
I'm not trying to be,
Just any kind of man, no I aint,
I'm just trying to be somebody,
You can love, trust and understand,
I know, I know, I know that I can be,
The part of you that no one else could see
But I got to hear ya say, I got to hear ya say
It's Alright!

I'm only flesh and blood,
But I can be anything that you demand,
I can be king of everythang,
Or just a tiny grain of sand,
I tell you
Is that anyway for a man to carry on
Do you think that I wants my loved one gone
I love you more than you'll ever know
I said I love you
I Love you
I Love you
Hey hey
Don't want nobody else
Don't need nobody else
Fade outCaptcha
Piosenkę Donny Hathaway I Love You More Than You'll Ever Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Love You More Than You'll Ever Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Love You More Than You'll Ever Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Donny Hathaway I Love You More Than You'll Ever Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.