You Are My Sunshine


Doris Day
You are my sunshine

The other night dear
As I lay sleeping
I dreamed I held you
In my arms
When I awoke dear
I was mistaken
and I hung my head and cried

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away

I'll always love you
and make you happy
If you will only
Stay the same
but if you leave me
To love another
You'll regret it all someday

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away

You told me once dear
You really loved me
and no one else could come between
but now you've left me and Iove another
You have shattered all of my dreams

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear how much I love you
Please don't take my sunshine awayCaptcha
Piosenkę Doris Day You Are My Sunshine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Are My Sunshine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Are My Sunshine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doris Day You Are My Sunshine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.