War


Too young to remember
The horrors of war

Drawn into the fight without
Knowing what for

Think for yourself
Or they'll think for you

Killing and dying
The nations are crying

Whatever they're trying to sell
I'm not buying

Don't drop your guard
Or you're gonna get hurtCaptcha
Piosenkę Dr Sin War przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke War, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki War. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr Sin War w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.